CBD a Deprese: Současný Výzkum

Často na mě vyskočí reklamní článek některého obchodu, který tvrdí, že izolovaný Cannabidiol (CBD) je tím pravým zázračným lékem na deprese. Rozhodl jsem se proto najít si dostupné informace z odborných studiích pracujících s izolovaným CBD a tuto tezi (tj. „CBD olej je zázrak“) vyvrátit. Čerpal jsem přitom z databází NCBI, Ebsco a Google Scholar. Nejužitečnější byly dva přehledy zabývající se tímto tématem.

 

Zpočátku je potřeba zdůraznit, že jako každá další psychiatrická diagnóza je i deprese nesmírně složitou a komplexní nemocí – nehledě na to, že lidé trpící depresí mohou mít duální diagnózu (deprese + závislost, deprese + úzkost, deprese + fóbie, deprese + chronická bolest, deprese + záchvaty atd.) nebo bipolární poruchu, ve které se střídají manické a depresivní epizody. Má svůj důvod, že lidé, kteří se zabývají psychickými onemocněními, musejí mít lékařské či psychologické vzdělání. A právě proto, že vlastním magisterský diplom z psychologie, musím dodat, že zapotřebí je i ohromná dávka zkušeností s danou nemocí, osobní kontakt s každým jednotlivcem a správná diagnóza.

 

V jednom z letošních článků Shbiro a jeho spolupracovníci testovali CBD na myších, které trpěly genetickým zvířecím modelem deprese.  Vědci zjistili, že po podání CBD nastala u myší vyšší hybnost, ustoupilo chování zamezující prožívání slasti (tj. myši začaly rozlišovat lepší žrádlo oproti horšímu). Z toho lze teoreticky vyvodit, že podobně by podávání CBD mohlo působit na lidi. Rozumím tomu, že provádět experimenty na lidech je obtížné (a často kontroverzní z etického hlediska), ale osobně bych na základě zmíněného výzkumu nebyl ochotný psát články typu ,,CBD léčí deprese‘‘. Lze maximálně tvrdit, že je možné, že CBD má potenciál pomáhat při depresivních stavech.

Tweed ve své práci dokonce uvádí, že účinná dávka CBD u člověka začíná již na 3mg. Tweedův výzkum z letošního roku navazuje na podobnou práci z roku 2016 od Shovala a jeho spolupracovníku. V ní bylo poprvé zkoumáno CBD v rámci zvířecího modelu. Byly užity 3 testy a 3 různé dávky CBD. Změna byla zaznamenána u všech tří dávek pouze v jednom testu, další dva zůstaly beze změn nehledě na podanou dávku CBD. Nicméně u každého testu došlo k pozitivně změně spočívající ve zvýšení motivace nebo zvýšení schopnosti preferovat příjemnější podnět (myši si vybrali sladší vodu raději než méně sladkou).

 

Začátky provádění tohoto druhu experimentů se datují až do roku 2010. Všechny takto zaměřené experimenty mají totožný závěr. Je potřeba více prací na toto téma, a to lépe kontrolovaných a provedených na větším vzorku. Někteří vědci totiž ve svém měření zjištují, že CBD vykazuje potenciál k léčbě deprese. Oproti tomuto závěru ale například studie Liu z letošního roku nezaznamenala žádný účinek izolovaného CBD na depresi ve zvířecím modelu. Silote ve své souhrnné práci zmiňuje, že u studií na lidech často není jasné, do jaké míry je za zlepšení stavu zodpovědný placebo efekt. Když budu citovat souhrnnou práci Khouryho a jeho spolupracovníků, ve které zpracovali dostupná data z 692 prací na téma CBD a užití u různých psychiatrických onemocnění, „důkazy o účinnosti a a bezpečnosti CBD v psychiatrii jsou stále nedostatečné. K posouzení účinků CBD na psychiatrická onemocnění je třeba provést řadu dalších dobře kontrolovaných randomizovaných studií.‘‘

 

 

Závěrem tedy je, že studie probíhají. Na studie CBD se vynakládají čím dál tím větší prostředky. Izolované CBD má možná léčebný potenciál, ale možná také ne. A pokud se jedná o CBD konopí, je situace ještě složitější. Při výše zmíněných studií se totiž zkoumá pouze samotné izolované CBD. Konopí však obsahuje desítky kanabinoidů, terpenů a flavonidů, které všechny působí v synergii. A o takovéto směsi látek v současné době nelze tvrdit už vůbec nic.

2019-08-30T12:21:32+02:0030. srpna, 2019|