Kanabidiol CBD: Velký přehled 2020

Kanabidiol – CBD Souhrn informací v roce 2020

Kapitoly článku:

 1. Klinické důkazy Kanabidiolu
  1. Epilepsie, úzkost, závislost, psychózy
  2. Neuroprotektivní účinky a neuroplasticita
  3. Spánek
  4. Deprese
 2. Entourage Effekt
 3. Biodostupnost
 4. Dávkování CBD
 5. Jak užívat CBD?
 6. Pro koho je CBD vhodné?

Proč právě Kanabidiol?

Kanabidiol (nadále už jen CBD) je jedním z mnoha kanabinoidů obsažených v konopí. Do zájmu široké veřejnosti se dostal ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou jeho potvrzené a předpokládané léčivé účinky a druhým jeho dostupnost v rostlině konopí. Jinak řečeno lze vypěstovat květinu konopí s obsahem kolem 25% CBD, ale nebyla zatím objevena odrůda, která by měla 25% obsah Cannabichromenu (CBC) nebo Tetrahydrokanabivarinu (THCV). Proto se na na něj zaměřila vědecká obec a díky všeobecnému zájmu se podařilo zjistit mnoho účinků kanabidiolu, které rozhodně stojí za pozornost.

 

Klinické důkazy účinků CBD

V současné době probíhá neustálý výzkum CBD a účinků na lidský organismus. Zopakuji, že se jedná o studie s izolovaným CBD a lze tudíž s jistotou říct, že účinnost bude jiná než při užití CBD jako součásti směsi kanabinoidů a terpenů.

Epilepsie, úzkost, závislost a psychózy

Milar et. al ve své systematické review z konce roku 2019 zmiňují, že dosud studie potvrdili pozitivní vliv na záchvaty, snížení úzkosti a psychotické symptomy (bludy, halucinace, oploštělá emotivita atd.). Pozitivní vliv zmiňují studie i u epilepsie, která je nejvíce probádanou oblastí co se týče vlivu CBD.

Podobné výsledky udává i Bonnacorso et. al. Tato práve zmiňuje navíc ještě značné zlepšení kvality života u abstinujících závislých na opiátech, alkoholu a klasické marihuaně s vysokým obsahem THC. Zároveň stejně jako Milar et. al uvádí zlepšení stavu chronických psychotických pacientů.

Anti-psychotické účinky zaznamenali i studie Hallaka et al. a Martin-Santose et al.

Neuroprotektivní účinky a neuroplasticita

Tato oblast ač zdánlivě okrajová je naopak extrémně zajímavá a je to část článku která se týká každého z náš. Bylo totiž prokázáno, že CBD působí neuroprotektivně. Zvýšuje schopnost našeho mozku vypořádat se s hormony vypuštěnými během stresových situací a tím zabraňuje zhoršováním kognitivních funkcí a pomáhá ke správnému fungování hypokampu (jedna ze struktur mozku související s pamětí).

Pokud mluvím o neuroplasticitě, máme tím na mysli vývoj změn v mozku. Ve studiích na myších se prokázalo že po dlouhodobém podávání CBD se u experimentální skupiny myší zvýšila neurogeneze. Tedy, že se u nich zvýšilo tempo jakým vznikají nové mozkové buňky (Wolf et al., 2010).

Zároveň je známý fakt, že žený hypokampální neurogeneze je typická pro depresivní pacienty (Lucassen et al., 2010).

Existuje proto velká motivace pro další výzkum v této oblasti, aby bylo možné potvrdit neuroprotektivní vlastnosti CBD, které se mohou ukázat jako zásádní i při léčbě chronicky depresivních pacientů.

Spánek a REM fáze

Sedativní účinek CBD je jediním z jeho neznámější aspektů. Jako důležitější se jeví nulový vliv CBD na REM(rapid-eye-movement) fázi spánku. O REM fázi existují 3 hlavní teorie. První z nich říká, že je REM fáze důležitá pro ucelení a třídění všeho předchozího z předešlého dne a k tvorbě pamětových stop. Druhá teorie tvrdí, že během REM fáze jsou stimulovány mozkové neurony a je tedy nezbytná pro vývoj centrální nervové soustavy. Třetí teorie vnímá REM spánek jako odpočinek pro mozek. Běžné léky na spánek přitom REM fázi narušují a tím značně snižují kvalitu spánku. Toto se ale netýká CBD, které nenarušuje REM fázi spánku a spánek po CBD tedy dosahuje stejné nebo vyšší kvality než bez jeho užívání.

 

Deprese

Vliv CBD na deprese se momentálně intenzivně zkoumá. Lze nicméně říct, že studie prováděné na myších vykazují velmi slibné výsledky. Gáll et al. (2020) ve své studii sledovali po 28 dní myši ve dvou skupinách. Kontrolní skupina nedostávala nic, experimentální dostávala CBD. Experimentální skupina po 28 přibrala na váze, vykazovala vyšší míru explorativního chování a celkově více pohybu než skupina kontrolní. Ke stejným výsledků, došla ve své práci Shbirová et al. z roku 2019. Ač se tedy jedná pouze o studie na myších, výsledky vypadají velmi slibně. Více informací o vztahu CBD a deprese lze najít v samostatném článku na našich stránkách. 

Na co je tedy CBD vhodné? Chrání nás před negativními dopady dlouhodobého stresu, zlepšuje kvalitu spánku, působí antipsychoticky bez závažných vedlejších účinků, které se vyskytují u psychofarmak, zmírňuje epileptické záchvaty, působí neuroprotektivně a zvyšuje rychlost tvorby nových mozkových buňek v oblastech zasažených dlouhodobým stresem. Zároveň má potenciál k tlumení anhedonických depresivních stavů a zmírňování pocitů bezmoci.

Entourage Efekt – CBD izolované vs. CBD jako součást směsi

Velmi podstatný se také jeví fakt, že v klinických studiích je zkoumáno CBD izolovaně. To je zároveň zcela pochopitelné, protože v klinických podmínkách musejí být výsledky zopakovatelné a každá vyrostlá květina konopí bude mít mírně odlišný poměr kanabinoidů a profil terpenů. Proto se ve studiích většinou pracuje s izolovaným čistým CBD. Velkým záporem pri užívání izolovaných kanabinoidů je absence Tzv. Entourage efektu. Ten uvádí, že konopí jako směs funguje účiněji než jen součet jednotlivých účinků obsažených látek. Poprvé byl zmíněn již ve studii z roku 2011(Russo et al., 2011). Tato studie přitom jmenovitě zmiňuje terpeny jako účinné látky, které modulují efekt kanabinoidů. Zcela zásadní je tedy fakt, že CBD je pouze jedním z mnoha látek obsažených v konopí a účinnost každé složky konopí je modulována všmi dalšími složkami.

Biodostupnost

 

Biodostupnost je velmi důležité a zároveň zanedbávané téma. Biodostupnost udává kolik % ze vstupních látek se dostane do krevního řečiště při různých metodách užití. O biodostupnosti jsem napsal samostatný článek zde. Tento článek doporučuji každému koho zajímá více informací o biodostupnosti. Zde ve zkratce uvedu jen tabulku biodostupnosti:

 1. Vaporizace kolem 40%
 2. Kouření 30%
 3. Sublingvální užití 15-20%
 4. orální užití kolem 4-6%

Uvedu tři praktické příklady pro představu efektivity různých způsobů užití v poměru k ceně.

Za 500kč lze sehnat balení gumídků s 500mg CBD(orální užití). Pokud byste snědli celé toto balení najednou dostane se do vašeho krevního oběhu 25mg CBD (cena za mg CBD v krvi 20kč)

Za 800kč lze sehnat 10ml 10%(1000mg) Broad spektrum olej. Při sublingválním užití se do krevního oběhu dostane 150-200mg CBD (cena za mg CBD 4kč).

1g konopné sušiny stojí kolem 150kč při obsahu cca 100-150mg CBD (+ dalších kanabinoidů). Při vaporizaci se do krevního řečiště dostane 40 – 60 mg CBD (+ dalších kanabinoidů a terpenů). Cena za miligram je tedy 3,75kč a méně (v závislosti na velikosti zakoupeného balení, kvality, obsahu kanabinoidů u dané odrůdy atd.).

Dávkování CBD

Při dávkování CBD je důležité pamatovat na to, že méně je někdy více. U CBD většina světových odborníků doporučuje začít s malou dávkou, kterou postupně doporučují navyšovat až do dostavení efektu. Obráceně lze postupovat samozřejmě také. Tedy začít s velkou dávkou a tu snižovat až dokud se bude efekt dostavovat. Je však zjřemé, že tento postup je finančně náročnější.

Dlouhodobý efekt CBD

Důležité je si také uvědomit, že CBD v rámci směsi i jako samostatné užívaná látka má i dlouhodobé účinky, které se nedostaví ihned. Ve výše zmíněné studii zkoumajících neuorplasticitu a neurogenezi se výsledek sledoval až po 6 týdnech. Stejně tak při užití u závislostí lze předpokládat opožděný nástup. Specifická situace nastává u každého kdo byl pravidelným uživatelem THC, které účinek CBD vyloženě blokuje. I proto se lze stále setkat s názory, že CBD ‘’nic nedělá’’. Je to asi jako dát si prášek na spaní a potom říct, že oproti tomu meduňkový čaj a melatonin nic nedělá. CBD není o halucinogenním účinku, není určena pro ty kdo hledají únik z reality. Je určena těm, kteří chtějí v tomto světě žít ale zároveň potřebují zmírnit své obtíže. CBD není o tom co dělá, ale o tom od čeho ulevuje.

Jak lze užívat CBD?

CBD Olej

Lidé po světě uživají CBD nejčastěji 2 způsoby. Prvním z nich je užívání CBD oleje. CBD oleje jsou 3 základní druhy:

 • CBD Olej z izolovaného CBD
 • CBD FullSpektrum Olej
 • CBD BroadSpektrum olej

Když je olej vyroben z izolovaného CBD bude obsahovat pouze CBD bez obsahu dalších kanabinoidů a terpenů. CBD FullSpektrum olej je vyroben z rostliny konopí, takže by měl obsahovat veškeré přítomné kanabinoidy a terpeny (přičemž by měl obsahovat i stopové množství halucinogenního THC). CBD BroadSpektrum je olej vyroben z výtažku z celé rostliny konopí, ale který byl zároveň zbaven THC.

 

Vaporizace, kouření, vaping

Druhým nejčastějším způsobem užití je inhalace. Inhalovat konopí lze 3 základními způsoby:

 • vaporizací sušiny
 • kouření sušiny
 • vaporizace liquidu

Jako hlavní rozdíl mezi těmito 3 způsoby užití je jejich zdravotní (ne)závadnost. Existuje mnoho studií o škodlivosti při vaporizaci liquidů, bylin i kouření. Za nejméně závadné se považuje vaporizování sušiny a za nejškodlivější kouření.

Při vaporizaci sušiny dochází pouze k jejímu zahřívání a nikoliv hoření. Zároveň jsou vaporizéry na byliny ve většině případů vysoce kvalitní zařízení které dbají na zdraví zákazníků. Mnoho z těchto zařízení používá keramický zahřívací element a celoskleněnou nebo nerezovou cestu páry, aby nedošlo k uvolňování škodlivin ze samotného vaporizéru (více info v našem článku o vaporizérech ).  Do plic přitom vstupuje pouze odpařená vlhkost z konopí a žádné chemické sloučeniny, dehet.

Dnes velmi populární liquidy jsou věcí poměrně novou a proto i neprobádanou. V roce 2019-2020 se začalo v USA objevovat onemocnění plic u uživatelů liquidů, ale bylo zaznamenáno pouze kolem 250 případů. A jsou bohužel zaznamenány i úmrtí u uživatelů liquidů. Zároveň se většina výzkumníků o liquidech vyjadřuje jako o menším zlu než je kouření.

Poslední možností je inhalace kouře. Kouření je nejvíce prozkoumáno, jakožto netradičnějí způsob inhalace (zejména díky tabáku). Tashkin (2013) nenalezl přímé spojení mezi kouřením čistého konopí a významným poškozením plic. Zároveň však uvádí, že při dlouhodobém téžkém užívání může dojíta ví se, že i při dlouhodobém, téžkém užívání samotného konopí může dojít ke strukturálním změnám v plicích. Pro více informací doporučím jít přímo ke zdroji a přečíst si Práci Tashkina a jeho kolegů ( zde ).

DIY(udělej-si-sám) výrobky z konopí

Nejméně uživatelský přívětivou, ale zároveň nejrozsáhlejší možností je další zpracování konopí. Z konopí lze vyrobit čípky, konopnou mast, tinkturu nebo si z něj uvařit třeba čaj. Uvádím zde tyto tři způsoby spolu s odkazem na daný postup na ověřených stránkách (ať už se jedná o recepty z dílny konopíjakolék.cz nebo magazínu legalizace).

Výhodou je, že do vašeho výrobku můžete přidat i další byliny a zároveň máte pod kontrolou co a v jakém množství si do své masti nebo tinktury dáte. Nevýhodou je, že je k výrobě potřeba alespoň minimální míra zručnosti, ale hlavně je potřeba dávat pozor na vstupní materiál a jeho obsah THC. Pamatujte na to, že v hotovém výrobku ani během výroby nesmí přesáhnout hladina THC 0,3% celkové hmostnosti. Dobrá zpráva je, že při použití konopí s obsahem pod 0,3% THC stačí dávat pozor pouze na váhu výrobního média (olej, alkohol, vazelína, bambucké máslo) , která nesmí být nižší než váha použitého konopí. Tedy pokud použijete 10g konopí s obsahem THC pod 0,3% do 150g masti, rozhodně se nemusíte bát překročení 0,3% obsahu THC ve finálním výrobku.

Další velkou výhodou také je možnost volby odrůdy pro váš výrobek. Každá odrůda má odlišný profil kanabinoidů a terpenů a pokud na vás mast z odrůdy 1 nezabírá není nic snažšího než vyzkoušet odrůdy další.  Bohužel z legislativních důvodů nemůže žádný prodejce uvádět účinky různých odrůd. Mnoho prodejců toto řeší různými zvýhodněnými balíčky více odrůd najednou, tak aby si každý mohl snáze najít nejvhodnější odrůdu.

Záměrně neuvádím nic o CBD čajích, protože jediné čaje, které by mohli obsahovat CBD jsou ty, které obsahují ve vodě rozpustné CBD. Kanabinoidy se jinak váží na alkohol nebo tuk a ve vodě se neuvolňují, pokud si tedy kupujete CBD čaj ujistěte se, že obsahuje ve vodě rozpustné kanabinoidy a nejenom konopné listy nebo malé paličky.

 

Co CBD vlastně dělá a pro koho je vhodné?

 

CBD je (navzdory tomu co píšou lidé kteří tomu nerozumí) psychoaktivní látkou, stejně jako mnoho dalších kanabinoidů. Jednoduše proto, že účinkuje na lidskou psychiku. Na rozdíl od THC však není halucinogenní. CBD ve spolupráci s dalšími kanabinoidy stimuluje kanabinoidní systém k vlastní aktivitě a proto působí proti úzkostem, proto se ve výzkumech objevuje vyšší neuroplasticita coby dopad snížení působení stresu (který zažívá každý z nás, každý den).

CBD dominantní konopí, olej nebo jakýkoliv jiný výrobek může pomoci lidskému organismu aby zvládal nároky dnešní doby. Stále by ale bylo hloupé se domnívat, že není CBD zneužitelné. Je jen dobře, že většina obchodů prodává CBD konopí až od 18 let, ačkoliv legislativa nic takového nenařizuje. Jakékoliv výrobky z konopí by také neměly užívat těhotné ženy, protože výzkum na toto téma chybí a zkrátka se neví, jaký by mohlo mít CBD nebo CBD výrobky vliv na vývoj plodu. CBD by se měli širokým obloukem vyhnout hlavně ti, kteří hledají nějaký drogou vyvolaný “stav“.

Pokud CBD něco umí, tak brát. Bere úzkost, bolest, stres, nespavost, nechutenství. Ale nerozdává pohodu, štěstí, skvělý spánek (to by potom byla halucinogenní droga, která navodí stav pohody ikdyž se třeba člověku hroutí celý svět) . Žít v pohodě, šťastný a dobře spát může znamenat i práci na sobě, na svých problémech. CBD může tuto cestu usnadnit, ale vydat se na ní musí každý sám za sebe.

 

Užitá literatura

RUSSO, E. B. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, [s. l.], v. 163, n. 7, p. 1344–1364, 2011. DOI 10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

Afrin F, Chi M, Eamens AL, et al. Can Hemp Help? Low-THC Cannabis and Non-THC Cannabinoids for the Treatment of Cancer. Cancers. 2020;12(4):1033.

Study: CBD may curtail opioid use. Chain Drug Review, [s. l.], v. 41, n. 18, p. 13, 2019. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=140443513&lang=cs&site=ehost-live. Acesso em: 24 jul. 2020.

BONACCORSO, S. et al. Cannabidiol (CBD) use in psychiatric disorders: A systematic review. NeuroToxicology, [s. l.], v. 74, p. 282–298, 2019. DOI 10.1016/j.neuro.2019.08.002. 

Hallak JE, Dursun SM, Bosi DC, de Macedo LR, Machado-de-Sousa JP, Abrão J, et al. The interplay of cannabinoid and NMDA glutamate receptor systems in humans: preliminary evidence of interactive effects of cannabidiol and ketamine in healthy human subjects. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry (2011) 35:198–202. doi: 10.1016/j.pnpbp.2010.11.002
PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
Martin-Santos R, Crippa JA, Batalla A, Bhattacharyya S, Atakan Z, Borgwardt S, et al. Acute effects of a single, oral dose of d9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD)administration in healthy volunteers. Curr Pharm Des. (2012) 18:4966–79. doi: 10.2174/138161212802884780

Kays JL, Hurley RA, Taber KH. The dynamic brain: neuroplasticity and mental health. J Neuropsychiatry Clin Neurosci (2012) 24:118–24. doi: 10.1176/appi.neuropsych.12050109
PubMed Abstract | CrossRef Full Text | Google Scholar
Pallanti S. ICD and DSM: neuroplasticity and staging are still missing. CNS Spectr. (2016) 21:276–8. doi: 10.1017/S1092852916000146

Wolf SA, Bick-SanderA, Fabel K, Leal-Galicia P, Tauber S, Ramirez-Rodriguez G, et al. Cannabinoid receptor CB1 mediates baseline and activity-induced survival of new neurons in adult hippocampal neurogenesis. Cell Commun Signal. (2010) 8:12. doi: 10.1186/1478-811X-8-12

Lucassen PJ, Meerlo P, Naylor AS, van Dam AM, Dayer AG, Fuchs E, et al. Regulation of adult neurogenesis by stress, sleep disruption, exercise and inflammation: Implications for depression and antidepressant action. Eur Neuropsychopharmacol. (2010) 20:1–17. doi: 10.1016/j.euroneuro.2009.08.003

Tashkin DP
Effects of marijuana smoking on the lung.
Ann Am Thorac Soc. 2013; 10: 239-247
https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.201212-127FR

Aldington S, Harwood M, Cox B, et al. Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study. Eur Respir J. 2008;31(2):280-286. doi:10.1183/09031936.00065707

SHBIRO, L. et al. Effects of cannabidiol in males and females in two different rat models of depression. Physiology & Behavior, [s. l.], v. 201, p. 59–63, 2019. DOI 10.1016/j.physbeh.2018.12.019. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=134739630&lang=cs&site=ehost-live. Acesso em: 4 ago. 2020.

GÁLL, Z. et al. Effects of Chronic Cannabidiol Treatment in the Rat Chronic Unpredictable Mild Stress Model of Depression. Biomolecules (2218-273X), [s. l.], v. 10, n. 5, p. 801, 2020. DOI 10.3390/biom10050801. Disponível em: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=144286534&lang=cs&site=ehost-live. Acesso em: 4 ago. 2020.

 

2020-09-20T20:47:57+02:0004. srpna, 2020|